• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
 • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
 • Dil Seçimi
 • Telefon
  +90 (212) 290 62 72 (pbx)

 • Mail
  info@basalandanismanlik.com.tr

Temel Yasalar

temelyas3.png

 •     2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


 •     5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu


 •     5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu


 •     4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu


 •     818 Sayılı Borçlar Kanunu


 •     6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu


 •     4857 Sayılı İş Kanunu


 •     5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu


 •     4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu


 •     2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu


 •     4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu


 •     2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu


 •     2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu


 •    1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu


 •    5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Karapara)


 •     213 Sayılı Vergi Usul Kanunu


 •     1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu


 •     5411 Sayılı Bankacılık Kanunu


 •     1136 Sayılı Avukatlık Yasası


 •     7201 Sayılı Tebligat Kanunu


 •     5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu


 •     5326 Sayılı Kabahatler Yasası


 •     2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu


 •     4483 Sayılı Memurların Yargılanması Hakkında Kanun


 •     2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu


 •     3402 Sayılı Kadastro Kanunu


 •     6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun


 •     4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun


 •     492 Sayılı Harçlar Kanunu


 •     2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu


 •     2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu


 •     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu


 •     506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu


 •     1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu


 •     6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu