• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

İrtibat Bürosu

liaison_Office54.png

İRTİBAT BÜROSU AÇIKLAMA

 

Türkiye dışında tescilli şirketler ticari faaliyetlerini tanıtmak için Türkiye'de irtibat bürosu veya şube açabilirler. İrtibat büroları Şubelerden farklı olarak gelir getirecek ticari faaliyetlerde bulunamazlar ve tüm giderleri dışarıdan Türkiye'ye getirilecek yabancı para ile karşılanır.

Bir İrtibat Bürosunun açılması izni için başvurulacak makam Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'dür. Başvuru işlemleri ile gerekli belge ve doldurulacak formlar tamamlandığında, irtibat bürosu açılması izni 5 gün içinde verilmektedir.

İrtibat Bürosu işletme izinleri 3'er yıllık süreler için verilmekte olup bu sürelerin sonunda izin uzatma başvurusunun yapılması gerekmektedir.

İRTİBAT BÜROSU KURULUŞ İŞLEMLERİ

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne sunulacak belge ve formlar aşağıda belirtilmiştir:

- Ana şirkete ait Faaliyet Belgesi ( Certificate of Activity ) 

- Ana şirketin Bilanço ve Gelir Tablosu ya da Faaliyet Raporu 

- İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmek için atanan veya görevlendirilen kişiye ana şirket tarafından verilen vekaletname.

Başvuruda bu belgelerin asılları istenmekte olup, ana şirketin tescil edildiği ülkede tasdik edilmesi ve onaylanması da gerekmektedir.

KURULUŞ SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLER

- Kuruluş iznini takiben İrtibat Bürosunun yerel vergi dairesine kaydolması ve Vergi Dairesi Kayıt Belgesinin bir örneğinin kuruluş tarihinden itibaren 1 ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne verilmesi gerekmektedir 

- İrtibat büroları yıllık faaliyetlerini takip eden yılının en geç Mayıs ayı içinde aynı makama bildirmelidir. Bunun için " İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu" kullanılır ve İrtibat bürosunun harcamalarının yurt dışından getirtilen dövizlerle karşılandığı belgelenir 

- İrtibat bürolarının kapatılması durumunda vergi dairesinden alınacak 'İş Bırakma ve Yoklama Fişi" Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Kapanış sonundaki bakiye dışında herhangi bir miktar transfer edilmez