• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Tercüme Bilgileri

translater-interpreter5425.png

Tercüme Hizmetleri


Şirketimiz tarafından deneyimli ve uzman kadromuz ile aşağıda belirtilen alanlarda her dilde tercüme hizmetleri verilmektedir;

- Patentler, endüstriyel tasarım tarifnameleri, markaların eşya ve hizmet listesi, copyrightlar vb. her türlü fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin tercüme hizmetleri

- Dava işlemlerine ilişkin tercüme işlemleri, dava dilekçeleri, bilirkişi kurulu raporları, delillerin, duruşma zabıtlarının, mahkeme kararlarının tercümeleri

- Her türlü sözleşmelerin tercümeleri, şirket kuruluş mukaveleleri, imza beyanları, vekâletnameler, genel kurul kararları vb. evrak ve dokümanların tercümeleri,

- Her türlü ticari evrak, ticari yazışmalar, faturalar vb evrak ve dokümanların tercümesi

- Garanti belgeleri, yetki belgeleri, izinler, lisanslar vb. resmi evrak ve dokümanların tercümesi

- Uluslar arası anlaşma ve protokollerin, yönetmeliklerin tercümesi 

- Her türlü teknik ve mesleki tercüme işlemleri