• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Ticaret Hukuku

commerciallaw32150.png

Ticaret Hukuku

 

ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır (1956'da 6762 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık, ticarete ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, imtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir.Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç)diğer ticaret hukuku konularıdır.


   1. Ticari İşletme Hukuku
   2. Şirketler Hukuku
   3. Kıymetli Evrak Hukuku
   4. Taşıma Hukuku
   5. Deniz Ticareti Hukuku
   6. Sigorta Hukuku
   7. Rekabet Hukuku
   8. Fikri Mülkiyet Hukuku
   9. Sermaye Piyasası Hukuku
  10. Banka Hukuku

 Oluşmaktadır.