• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Türkiye'de İşletme Kurma Süreci

turkiye-de-isletme-kurma-sureci215.JPG

Türkiye'de İşletme Kurma SüreciTürkiye’de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun bir gün içinde iş kurmanız mümkündür. Şirketin tescil ve kuruluş işlemleri Türkiye’de bir gün içinde tamamlanabilmektedir. 

Bu işlemler, ilgili tüm resmi merciler arasında koordinatörlük görevi üstlenmiş olan bir bakanlık tarafından yürütülmektedir. 

Türkiye’de iş kurmanın ilk adımı olarak, Yerel Ticaret Odası bünyesinde bulunan yerel Ticaret Sicil Memurluğunda “İş Kayıt Formu” doldurulmaktadır. 

İzlenecek adımlar şunlardır: 

• Noter onaylı “Şirket Kuruluş Sözleşmesi”nin ibrazı.
• Şirket sermayesinin % 0,04’ünün bir Devlet Bankasına ya da Türkiye Merkez Bankası’na yatırılması.
• “Şirket Kuruluş Formu”’nun doldurularak Ticaret Sicil Memurluğu’nda kayıt yaptırılması. 
Uluslararası şirketler Türkiye’deki faaliyetlerine, yatırım geliştirme stratejilerine bağlı olarak değişik biçimler altında başlayabilmektedir. 
Türkiye’de en çok rastlanan işletme türleri şunlardır: 
• Limited Şirket (Ltd. Şti.)
• Anonim Şirket (A.Ş.)
• Şube Şirketler
• İrtibat Büroları

Neden Türkiye'de Yatırım ?

Türkiye'de yabancı yatırımcı tanımı kapsamına Türkiye dışında tescil edilmiş şirket ve kuruluşlar, Türk vatandaşı olmayan kişiler ve Türkiye dışında yerleşik olduğunu çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaşları dahildir. 

Yeni Yatırım Yaklaşımı

2003 yılında çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Türkiye'de yabancı yatırımların daha çok teşvik edilmesi amacıyla yapısal değişiklikler getirilmiş olup temel değişiklik, eleme rejiminden izleme sistemine, ön izin almak zorunluluğundan bilgi verme yükümlülüğüne geçilmesidir. Yabancı yatırımların desteklenmesi ve koordinasyonu amacıyla Yatırım Danışma Konseyi ve koordinasyon komiteleri kurulmuştur. 

Bu yapısal değişiklikler, 70 milyonluk büyük nüfusa, dinamik ve hızla gelişen bir ekonomiye, geniş iç pazara, vasıflı işgücüne, gelişmiş iletişim ve bankacılık sektörlerine, AB gümrük biriliğine, artan uluslararası yatırımlara sahip olan ve AB tam üyeliği görüşmeleri içinde bulunan Türkiye'nin yatırım çekici potansiyelini arttırmıştır. Eşsiz turistik zenginlikleri de olan Türkiye, Kafkas, Orta Asya ve orta Doğu ülkelerine yönelik uluslararası ticaretin toplanma ve dağıtım noktası olma potansiyeline de sahiptir.  

Yeni Yasanın Getirdiği İyileştirmeler - Yatırım Teşvikleri 

• Türkiye'de yabancıların yatırım yapmak ve şirket kurmak için ön izin alma zorunluluğu kaldırılmış olup yatırımcı tüm kuruluşlara Türk Şirketi statüsü tanınarak yerli şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri aynen geçerli kılınmıştır.

• Mevcut yatırım hakları müktesep olarak devam etmektedir.

• Uluslararası standartlara uyum, Uluslararası Tahkim

• Yabancı yatırımcı tanımının Türkiye dışında tescil edilmiş şirket ve kuruluşlar ve Türk vatandaşı olmayan kişilere ilaveten Türkiye dışında yerleşik Türk vatandaşların da dahil edilmesi

• Bazı makine ve malzemeye uygulanan gümrük vergisi ve KDV'den muafiyet 

• Bazı gelir vergisi ve sosyal sigorta işveren katkısından muafiyet

• Serbest Ticaret Bölgelerinin dış satıma yönelik alanlarında üretici firmaların bazı kurum ve gelir vergiler ile ithal edilen malların bazı gümrük vergilerinden muafiyet, ithal edilen makinelerin yaşlarına ilişkin kısıtlamalarının kaldırılması

• Anayasa, ilgili yerel kanun ve uluslararası anlaşmalarda yer alan koşullar dışında kamulaştırmaya karşı koruma getirilmesi ve , taşınmaz edinme hakkının sağlanması

• Yabancı yatırımcıları Türkiye'deki faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerin dışarı serbestçe transfer edilebilmesi.

Türkiye’de Yatırım Yapmanın Avantajları Aşağıdaki Gibi Genelleştirilebilir:

• Son 4 yılda yaklaşık %122 büyüyen bir GSMH ya sahip bir ülke olması

• Ortalaması yaklaşık 29 olan 70 milyonluk bir nüfusun oluşturduğu büyük bir Pazar.

• Hızla büyüyen bir iç pazar.

• Avrupa’nın en geniş 4 kaliteli,motivli ve maliyet avantajlı iş gücü potansiyeline sahip olması.

• Kıtaların kavşağında yer alan stratejik bir konuma sahip olması.

• Batı ve doğu arasında bir enerji köprüsü olması.

• 1996 dan beri gümrük birliğine üye olması.

• 2006 yılında yapılan uluslar arası bir araştırma sonucuna göre dünyadaki,yatırım yapılabilecek en çekici ülkelerin biri olması.

• Liberal ve reformist bir yatırım iklimine sahip olması.

• Turizme elverişli iklimi ve potansiyelinden dolayı çok önemli bir turizm ülkesi olması.

• Her yıl yaklaşık 25 milyon turistin desinasyon olarak tercih ettiği popüler bir ülke olması.

• Ucuz yaşam koşullarından dolayı;yabancı emekliler için popüler bir yerleşim yeri olması.