• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Marka

trademark1.jpg

Marka Tanımı Ve Çeşitleri

Marka
Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çogaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.

Marka Çesitleri

- Hizmet markası,
  Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kendilerini tanıtmak amacıyla kullandıkları isim ve işaretlerdir.
- Ortak marka ,
  Bir grup tarafından kullanılmak üzere, grubu oluşturan işletmelerin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.
- Garanti markası,
  Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir.

Tescilli Markaların Korunma Süresi:

 Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

 Marka Hakkının Sona Ermesi:

-Markanın süresi içinde yenilenmemesi
-Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi

Tescilli Markanın Koruma Alanı:

Bir marka, ilgili ülkede, o ülkenin yasaları kapsamında korunmaktadır. Bunun için marka kullanılacağı ülkenin yasaları çerçevesinde tescil ettirilmelidir.

Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka başvurusu işlem aşamaları:

- TPE’de marka başvurusunun dosyalanması (1 GÜN)
- TPE’de başvurunun incelenmesi (YAKLASIK 8 AY)
- İlan kararı (Başvuru Resmi Marka Bülteni’nde 3 ay süreyle yayınlanacaktır)
- Tescil kararı ve tescil harcının yatırılması (Tescil harcının en geç 2 ay içerisinde yatırılması gerekmektedir)
- Tescil belgesinin düzenlenmesi (yaklaşık olarak 2-3 aydır)