• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Patent/Faydalı Model

patent.jpg

Patent Tanımı;

Buluş; “teknoloji alanındaki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır.

Patent; buluş sahiplerine buluşlarını ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında verilen bir belge olup, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır.

Patent Hakkı; Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Patent; 
Teknolojinin her alanındaki buluşlara; 

- Türkiye’de ve dünyada yeni olması, 
- Buluş basamağını içermesi, 
- Sanayiye uygulanabilir olması, 
Koşuluyla buluşların, sahiplerine belirli bir süre (20 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama  
hakkının tanınmasıdır.

Yenilik; 
Başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmamış veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmamış, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir.

Buluş basamağı; 
Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikar olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.

Sanayiye uygulanabilir olma; 
Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Süre;
Patentlenebilirlik şartlarına haiz başvurular tescile bağlanır ve sahiplerine belirli bir süre (20 yıl) bu buluş konusu ürünü üretme, pazarlama gibi vs. hakların tanınmasını sağlar.

Korumanın kapsamı;  
Patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın kapsamı istemlerle belirlenir. Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır.

Patent Hakkının Sona Ermesi

Patent Hakkı;
- Hükümsüz sayılma, 
Koruma süresinin dolması, 
- Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi, 
- Yıllık ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi, 
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Patent Başvurusunun İşlem Basamakları

- Başvurunun TP’de dosyalanması (1 gün) 
Başvurunun şekli şartlara uygunluğunun incelenmesi (yaklaşık 1-1,5 ay) 
- Patent başvurusunun ilanı (3 ay) 
- Araştırma raporu alınması (yaklaşık 1 yıl) 
- Araştırma raporunun ilanı (3 ay) 
- İnceleme raporunun alınması “en fazla 3 kez talep edilebilir.” (yaklaşık 1 - 1,5 yıl) 
- Tescil harcının yatırılması (2 ay) 
- TP’den tescil belgesinin gönderilmesi (yaklaşık 1 – 1,5 ay) 
- Tescil belgesi kontrol (yaklaşık 1-2 gün)   

 

Faydalı Model Tanımı

- Türkiye’de ve dünyada yeni olan, 
- Sanayiye uygulanabilen, 
- Buluş basamağı kriterinin aranmadığı buluşlara, 10 yıl süre ile üretim, pazarlama hakkının verilmesidir.

Faydalı Model Korumasının Şartları

Yenilik: Buluşun daha önce başkaları tarafından yazılı olarak yada uygulanarak açıklanmamış olması yeniliktir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması demektir.

Süre

Faydalı model belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Faydalı Model Başvurusu İşlem Basamakları

- Faydalı model başvurusu dosyalanması (1 gün) 
- Başvurunun şekli uygunluğunun bildirilmesi (yaklaşık 1 ay) 
- Araştırma raporunun gelmesi (yaklaşık 1 – 1,5 yıl) 
- Tescil kararı (karardan itibaren en geç 2 ay içerisinde tescil harcı yatmalıdır.) 
- Belge gönderilmesi (tescil ilanından itibaren yaklaşık 1 – 1,5 ay içinde belge gönderilir.)