• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Alan Adları

domainalanadi312.png

Alan Adı (İNTERNET ADRESİ) Tanımı

Alan adları, İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya web sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan IP (Internet Protokol) numarasını tanımlayan isimlerdir, yani alan adı bir web sitesinin internetteki adıdır.

Alan Adı (İNTERNET ADRESİ) Uzantıları

Alan Adları, uluslararası platformda gTLD( generic Top Level Domain) olarak adlandırılan com, org, net, edu, mil, k12, şeklindeki 7 alan ile, ISO- 3166 standardına göre oluşturulan, ccTLD (Country Code Top Level Domain) olarak adlandırılan ülke koduna (uk, us, tr, vb.) göre belirlenir. En çok kullanılan alan adı uzantıları com, net, org dir.

com: Firmalar ve ticari işletmeler, ticari ürünler için uygundur İngilizce commercial kelimesinin kısaltmasıdır, "ticari" anlamındadır.net: internet servis sağlayıcılar için uygundur. İngilizce network kelimesinin kısaltmasıdır, "ağ, şebeke" anlamındadır.

edu:
 Eğitim kurum ve kuruluşları için uygundur, "education" kelimesinin kısaltmasıdır.

gen: Kişisel ve kurumsal başvurular için uygundur, "generation" kelimesinin kısaltmasıdır.

gov: Devlet kurum ve kuruluşları içindir, "goverment" kelimesinin kısaltmasıdır.

mil: Askeri kurum ve kuruluşlar içindir, ingilizce "military" kelimesinin kısaltmasıdır.

nom:
 Bireylerin kullanımı için uygundur.

org:
 Kar amacı gütmeyen siteler için uygundur. İngilizce organization kelimesinin kısaltmasıdır, "örgüt, organizasyon" anlamındadır.

Alan Adı (İNTERNET ADRESİ) Çeşitleri

Alan Adları (İnternet Adresleri) genel olarak iki ana gruba ayrılırlar:

1. Uluslararası Alan Adları:
Bu tip alan adları ABD’den ICAAN konsorsiyumuna kayıtlı firmalardan alınır. Bu domainler de ilk başvuran alır kuralı geçerlidir. Bu alan adlarının diğer bir özelliği de kayıt sırasında herhangi bir belge istenmemesidir. Bundan dolayı günlük hayatta kullandığımız kelimelerden, şehir ve bölge adlarına, sektörel terimlerden, ünlülerin adlarına kadar her şey kayıt edilebilmektedir. Uluslararası alan adları uzantılarına göre de sınıflandırılır; en çok bilinen uzantılar .com,.net, ve .org’dur.

2. Coğrafi veya yerli Alan Adları:
Bu alan adları da uluslararası alan adları gibi aynı uzantılara sahiptir. Ancak, tescil edildikleri ülkenin internet takısı alan adının sonuna gelir. Örneğin alan adını Türkiye’den almışsanız alan adının sonuna Türkiye’nin internetteki uzantısı .tr eklenir.

Yerli alan adlarında ilk başvuran alır kuralı geçerli olmayıp, alan adı tahsisi için çeşitli belgeler talep edilmektedir.

Alan Adı İptal İşlemler

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük buluşlarından ve global dünyanın oluşmasında büyük pay sahibi olan internet ve internete bağlı hizmetler bilgi çağı 21. yüzyılın temel taşlarından biridir. Her konuda olduğu gibi sınai mülkiyet haklarının korunması alanında da gelişen internet hizmetlerine bağlı olarak yeni düzenlemeler yapılmakta olup, internet adresleri kuruluşlar için ayırt edici ve vazgeçilmez bir nitelik kazanmıştır.

Ancak, çok cüzi fiyatlarla 3.şahıslar tarafından tescil ettirilen alan adları kötü niyetli olarak kullanılarak veya fahiş fiyatlarla alan adı sahibine ya da diğer kişilere satılarak haksız kazançlar elde edilmektedir.

Buna göre, eğer verilen alan adı bir başkasının isim veya markasına tecavüz teşkil ediyorsa, hukuki yollara müracaat edilerek, yapılan uyarıya rağmen alan adını kullanmaya devam eden kişiye karşı isim ve marka tecavüzüne veya haksız rekabete dair hükümler çerçevesinde ihtiyati tedbir kararı talep edilebilecektir.

Ayrıca, alan adlarının iptali için World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center nezdinde hukuki girişimler başlatılabilecektir. Bu hususla ilgili olarak dosyalanan şikayetlerde WIPO Arbitration and Mediation Hükümlerine göre şikayetin kabul edilip, şikayete konu alan adının iptali için 3 kriterin bulunması gerekmektedir;

- Alan adının, şikayet eden kişi ya da kuruluşun marka hakları ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunun kanıtlanması,
- Alan adı sahibinin bu alan adı üzerinde yasal bir hakkının bulunmadığının kanıtlanması ve
- Alan adı tescilinde kötü niyet bulunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.