• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Fikri ve Sınai Haklarda doğru yerdesiniz!!

slider_2021-07-26_14-42-58_68-3.png

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Tescili ve Korunması

Günümüzde daha fazla bilgi-temelli nitelik kazanan ekonomide, Fikri Mülkiyet hakları günlük iş yönetimi kararlarında başlıca değerlendirme öğelerinden birisidir. Zira, kalıcılığı hedefleyen girişimci kişi ve kuruluşlar için başarının en büyük anahtarı hedef tüketicilere özgün, yeni, yaratıcı ve ayırt edici ürün ve hizmetlerin sunulması ve bunların mutlaka fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ile koruma altına alınmasıdır.

 Ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet haklarının gelişimi 19.yüzyılda başlamış ve 1995 yılında yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameler ile uluslararası standart ve gereksinimlere uygun olarak çağdaş bir fikri ve sınai mülkiyet hakları korunması altyapısı oluşturulmuştur.

Fikri ve sınai haklar temel olarak marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, copyright ve entegre devre topografyaları başlığı altında düzenlenmiştir.

Yeni ürünler, markalar ve yenilikçi tasarımlar, hemen her gün pazara sunulmaktadır. İyi bir buluş veya tasarımın korunmasız kalması, söz konusu ürün veya hizmetin bunları daha uygun bir fiyatla ticarileştirme bakımından daha avantajlı konumda olan, daha büyük kapasiteli rakiplere kaptırılması ile sonuçlanmakta, bu durumda ise buluşu veya tasarımı ilk kez yapan taraf, herhangi bir mali yarar veya ödülden yoksun kalmaktadır. Bir işletmenin fikri mülkiyetinin yeterli şekilde korunması, bu tür potansiyel hak ihlalini caydırmak ve fikirleri gerçek pazar değeri olan işletme varlıklarına dönüştürmek bakımından oldukça önemlidir. Fikri Mülkiyet haklarının korunması işletmelere kendi yenilikçi ve yaratıcı kapasitelerinden yararlanma imkanı sağlar, bu ise daha fazla yenilikçi gayreti cesaretlendirir, gelişimine yardımcı olur.

  Etkin koruma için tescilin yanı sıra;

Tescilli fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin şekilde kullanılarak haksız rekabet ve taklitlerin engellenmesi,

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının sürekliliğinin sağlanması,
Lisans ve imtiyaz gibi sözleşmelerin hazırlanarak finansal değere dönüştürülmesi,
Ülke sınırları dışında faaliyet gösterilen yabancı ülkelerde de fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescille korunmasının sağlanması,
Rakip firmaların haklarının da takip edilerek Pazar bilincinin oluşturulması fevkalade önemlidir.
Başalan Patent ve Trade Mark Limited Şirketi olarak 25 yılı aşkın süredir her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması alanında çözüm ortağı olmaktan memnuniyet duymaktayız.                                                                                                                                         

Saygılarımla
Ahmet Başalan